In onze maatschappij in het algemeen en binnen de (financieel) zakelijke dienstverlening en de politiek in het bijzonder zijn nog steeds meer mannen dan vrouwen actief.

De laatste paar jaar is er gelukkig een duidelijke beweging gaande waarin meer ambitieuze vrouwen in de (financieel)zakelijke dienstverlening en de politiek op Board-, directie- en managementniveau komen en meer vrouwen de politiek ingaan (laatste Tweede Kamer verkiezingen). Daar zijn wij uiteraard heel blij mee! Maar deze verandering die gaande is zou zich moeten doorzetten, menen wij als Madam In Office. De samenstelling van bedrijven en overheid zou een weerspiegeling van de samenleving moeten zijn. Door o.a. de pandemie, thuiswerken en zorg voor gezin, blijkt echter dat vrouwen zich weer meer gaan terugtrekken uit de openbare wereld. Er is veel onderzoek hierover gaande en er blijkt in ieder geval uit dat de verschillende verantwoordelijkheden die vrouwen op zich nemen, naar hun idee niet te verenigen zijn op dit moment. 

Wat kunnen we als vrouwen doen om elkaar met o.a. deze uitdagingen te helpen?

COACHING CIRCLES VOOR vrouwen in de politiek en/of (financieel) zakelijke dienstverlening

Wat is een Coaching Circle? Een Coaching Circle is bij Madam In Office een traject van een aantal maanden (2 á 3 maanden), verdeeld over 5 á 6 sessies, waarin je met een groep van gelijkgestemde vrouwen rond een bepaalde thema gecoacht gaat worden door onze professionele coach en elkaar als groep daarin ook gaat helpen en bijstaan. Mogelijke thema’s kunnen zijn: “Hoe kan ik vanuit eigen kracht en authenticiteit de weg naar de Gemeenteraadsverkiezingen belopen?” of “Ik wil geen onzekerheid meer voelen tijdens Board- en directie vergaderingen’. Binnen de Coaching Circle wordt er een (online) ‘safe space’ gecreëerd waarin je gecoacht wordt om je eigen kracht (weer) te ontdekken en te omarmen. Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. 

Dus wie ben je en wie zou je willen zijn?
Hoe doe je dat dan?
Kun je dicht bij jezelf blijven terwijl je in het openbaar moet presteren en presenteren?
Hoe vind je die kracht en zelfverzekerdheid?
Dat zijn zomaar een paar vragen die wij samen met jou kunnen gaan beantwoorden.

Elke Coaching Circle zal zorgvuldig worden samengesteld door onze coach zodat de maximaal 8 vrouwen die in de coaching sessies aanwezig zijn, dezelfde wens en ambitie hebben, elkaar willen versterken en samen willen groeien. Dit in een omgeving die door de randvoorwaarden die geschept gaan worden door de coach en met elkaar, veilig is. Waar je, met onderling respect voor elkaar en compassie met elkaar, het proces van persoonlijke groei samen op het specifieke thema wil doorlopen.

Neem nu de stap!

Ben jij een ambitieuze vrouw in de politiek en/of de financieel zakelijke dienstverlening die stappen wil zetten op een bepaald thema en daarin persoonlijk wil groeien? Als je dat samen met een groep van gelijkgestemde vrouwen wil doen, kom bij ons dan een Coaching Circle traject doen!

Onder begeleiding van en met een coach over een periode van een aantal maanden, ga je de persoonlijke verandering maken. Hierdoor verzamel je, naast je persoonlijke verandering, een team van vrouwen om je heen die elkaar gedurende het traject intensief leren kennen en gaan helpen. Na het officiële traject ken je elkaar zo goed en waardeer je elkaar omdat je samen een proces van verandering op diep persoonlijk niveau hebt doorlopen.

Hierdoor hopen wij dat jullie elkaar blijven zien en verder helpen ook in het ‘echte’ leven, omdat je een peergroep hebt gevonden waarin je gehoord en gezien wordt zoals je echt bent. Een team van vrouwen die gelijkgestemd is en waar je altijd terecht kunt zonder elkaar te veroordelen.

Als dit is wat je zou willen en wat je wellicht mist of meer van wilt, dan kom je bij ons een Coaching Circle traject volgen.

Mail ons!